Surface treatment

Soms is het nodig grotere oppervlakten beton of asfalt te kleuren om verschillende redenen: het visuele aspect, herstel bij lichte scheurvorming of stroefheidverhoging (ESHP). 

ACB heeft hiervoor producten op maat ontwikkeld: een koudplast systeem of een hybride koudplast systeem met PU. Optioneel kan er nagestrooid worden met bauxiet of met een ander agregaat voor zeer hoge stroefheidswaarden. Het is ook mogelijk de bauxiet al in de coating te verwerken.

Toepassingen:

  • Zones waar een kortere remafstand wenselijk is, bv.  schoolomgeving of gevaarlijke oversteekplaats
  • Zones waar een functionele kleur nodig is, bv. aangeven oplaadpunten of aanduiding schoolomgeving
  • Herstellen van lichte scheurvorming

 

Producten:


Liparoad 7000 reeks:

  • We hebben in deze reeks een aantal producten specifiek voor surface treatment ontwikkeld. 
  • Deze producten dragen enorm bij tot een betere verkeersveiligheid.

Bent u op zoek naar koudplasten voor oppervlaktebehandelingen en voor een betere verkeersveiligheid?